ההרשמה המקדימה לכנס הסתיימה

למעוניינים להירשם לכנס ניתן ביום הכנס עצמו בתוספת של 50 ₪ לאדם